Zasady współpracy

Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Kupisa przywiązuję szczególną uwagę do prawidłowej komunikacji z Klientem. Dlatego też, dążąc do osiągnięcia satysfakcjonującego Klienta wyniku zleconej Kancelarii sprawy, współpracę opieramy na zasadzie transparentności – polegającej na rzetelnym, kompetentnym i pełnym informowaniu Klienta o możliwościach rozwiązania postawionego przed kancelarią problemu prawnego – opartym na aktualnym stanie wiedzy i praktyce orzeczniczej.

Wysokość honorarium Kancelarii zawsze ustalane jest indywidualnie z Klientem i jest zależne od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania, wymaganego nakładu pracy oraz zakresu koniecznych do podjęcia czynności w celu rzetelnego wykonania zlecenia.

Oferujemy następujące formy ustalania wynagrodzenia, w szczególności:

  • wynagrodzenie godzinowe (uzależnione od wymiaru przepracowanych godzin),
  • wynagrodzenie za prowadzenie indywidualnej sprawy (możliwość ustalenia wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy lub za poszczególne jej etapy, np. instancje),
  • ryczałt miesięczny dla Klientów korzystających ze stałej obsługi prawnej,
  • wynagrodzenie za podjęcie konkretnych czynności, np. sporządzenie apelacji, zażalenia, wniosku,
  • wynagrodzenie z premią za sukces (wynagrodzenie ustalane jest za prowadzenie danej sprawy, jednakże w przypadku satysfakcjonującego Klienta wyniku postępowania wynagrodzenie przewiduje również premię).